Ryzyko znieczulenia

Podobnie jak i każdy zabieg medyczny, również i działanie anestezjologa związane jest z pewnym ryzykiem, którego nie sposób uniknąć, ale zawsze możliwe jest jego zmniejszenie.

Zapobieganie

Pacjentowi, który przystępuje do zabiegu w dobrym ogólnym stanie zdrowia niesłychanie rzadko grożą niebezpieczne powikłania. Dzięki stałej obecności przy  Aby ograniczyć do minimum ryzyko i powikłania w czasie znieczulenia, nad pacjentem czuwa wykwalifikowany personel anestezjologiczny.Tobie w czasie zabiegu lekarza - anestezjologa oraz pielęgniarki anestezjologicznej, właściwemu dawkowaniu i łączeniu różnych środków znieczulających oraz stosowaniu leków i urządzeń wspomagających i monitorujących funkcje życiowe Twojego organizmu, nowoczesne znieczulenie umożliwia prawidłowe sterowanie oddychaniem, krążeniem krwi i innymi ważnymi dla życia czynnościami, pozwalając na ograniczenie ryzyka do absolutnego minimum.

Twoje prawa

Pamiętaj, że masz prawo zawsze zapytać anestezjologa o grożące Ci powikłania. Jeżeli nie akceptujesz przedstawionego ryzyka, zawsze możesz zapytać o inne, bardziej odpowiadające Ci metody znieczulenia.

Pamiętaj również o tym, że możesz być postawiony w takiej sytuacji, że względu na stan w jakim się znajdujesz / znalazłeś się, że zaproponowane Ci znieczulenie będzie jedynym możliwym, a już na pewno najbezpieczniejszym w Twojej sytuacji!

Częstość powikłań przy znieczuleniu

W chwili obecnej prawdopodobieństwo zgonu operowanego pacjenta z przyczyn wyłącznie anestezjologicznych wynosi 1 : 10000. Nie dotyczy to pacjentek położniczych, gdzie prawdopodobieństwo to jest o wiele większe i jest związane ze specyfiką znieczulenia w ciąży.

Powikłania a zaniedbywanie zasad bezpieczeństwa

Od początku 2003 roku w prasie codziennej ukazało się sporo sensacyjnych doniesień o zgonach w trakcie znieczulenia. Chciałbym tutaj podkreślić, że wszystkie opisane sytuacje miały u podstaw zaniedbanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie prowadzenia znieczulenia - żaden porządny anestezjolog nie będzie znieczulał w sposób "chałupniczy" w źle urządzonym gabinecie (np. stomatologicznym) bez zabezpieczenia w sprzęt i leki ratujące życie. Dlatego warto dowiedzieć się wcześniej, w jakich warunkach będziesz się  leczył / leczyła. Oczywiście gabinety / kliniki / przychodnie o większym standardzie, które inwestują w sprzęt i leki zabezpieczające pacjentów oraz oraz nie żałują pieniędzy na dobrze wyszkolonych anestezjologów pobierają większe opłaty, ale jest to normalne w całym cywilizowanym świecie.

Musisz sam / sama sobie zadać pytanie, co jest dla Ciebie ważniejsze - pieniądze, czy życie / zdrowie...

<< Wybór znieczulenia                                                                   Ostrzeżenie >>

21 listopada 2011