Znieczulenie podpajęczynówkowe

 
Powikłania

  • Typowym powikłaniem są spadki ciśnienia krwi, które mogą być źle tolerowane przez osoby z wysokim ciśnieniem. Zadaniem anestezjologa jest pilnowanie, aby do takich spadków nie doszło w czasie znieczulenia i ewentualne ich wyrównywanie.

  • Innym powikłaniem mogą być bóle pleców w miejscu wkłucia o charaktrze przemijającym, trwające 2 - 3 dni.

  • W przypadku prawidłowego wykonania znieczulenia podpajeczynówkowego niezmiernie rzadko pojawiają się popunkcyjne bóle głowy. Więcej >>

  • Poważniejszym powikłaniem może być krwiak w okolicy, w której podaje się lek znieczulający z ubytkami neurologicznym – w praktyce powikłanie bardzo rzadkie.


<< Zalety                                                                                 FAQ - zn. podpaj. >>28 kwietnia 2012