Znieczulenie w chirurgii klatki piersiowej

Znieczuleniem, które jest głównie wykonywane w chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgii) jest znieczulenie ogólne. Składnikiem dodatkowym, towarzyszącym znieczuleniu ogólnemu jest znieczulenie zewnątrzoponowe, zakładane w odcinku piersiowym. Innym znieczuleniem, wykorzystywanym w niektórych typach zabiegów, jest blokada przykręgowa.


<< Chirurgia jednego dnia  
                                                      Kardiochirurgia >>


28 kwietnia 2012