Znieczulenie w stomatologii

Specyfika znieczuleń na fotelu dentystycznym polega na tym , że wykonującą zabieg i znieczulającą jest zwykle ta sama osoba tj. lekarz-stomatolog. Ponieważ autor serwisu Morfeusz 2001 nie czuje się kompetentny w kwestii znieczuleń typowo stomatologicznych, wykonywanych prze stomatologów (przewodowych, nasiękowych, okołozębowych), które są nieco odmienne od znieczuleń przeprowadzanych przez anestezjologów, dlatego polecam zaglądnięcie na strony serwisu www.dentystyka.republika.pl, gdzie znajdziesz fachowe, z punktu widzenia stomatologa, omówienie znieczuleń wykonywanych w stomatologii.

Znieczulenie ogólne w stomatologii

Wykonywane jest przy okazji rozległych, bolesnych zabiegów, np. przy konieczności jednoczesnego usunięcia kilku zębów. Stosowane jest także przy zakładaniu implantów stomatologicznych oraz we wszystkich przypadkach, kiedy zabiegi stomatologiczne połączone są z zabiegami chirurgii stomatologicznej, kiedy spodziewany uraz dla pacjenta jest względnie duży.

Znieczulenie dziecka upośledzonego

Jest szczególnym problemem w stomatologii. Dziecko upośledzone umysłowo, niezależnie od stopnia tego upośledzenia jest dzieckiem, z którym współpraca przebiega wyjątkowo trudno.

Typowym znieczuleniem dla zabiegów stomatologicznych wykonywanych u tych dzieci jest krótkotrwałe znieczulenie dożylne (ogólne), poprzedzone premedykacją. Jest zazwyczaj wykonywane w trybie zabiegów dziennych.

Jest ono, w zależności od długości trwania zabiegu, wykonywane w- albo bez- intubacji. Dziecko nie ma zakładanej rurki intubacyjnej, jeżeli przewidywany czas trwania zabiegu jest bardzo krótki - np. usunięcie pojedynczego zęba. W każdym innym przypadku jest przeprowadzana intubacja, mająca za zadanie ochronę dróg oddechowych dziecka przed przedostaniem się do nich ciał obcych np. resztek usuwanego uzębienia, krwi, gazików itp. Dziecko, z reguły, jeszcze w tym samym dniu udaje się do domu.

<< Znieczul. na oddz. chorób wew.                                                         28 kwietnia 2012