Znieczulenia w położnictwie

 
Spis treści

 1. Specyfika znieczuleń w położnictwie.
 2. Przychodzi kobieta do anestezjologa...
 3. Rodzaje wykonywanych znieczuleń w położnictwie.
 4. Cięcie cesarskie w znieczuleniu podpajęczynówkowym.
 5. Cięcie cesarskie w znieczuleniu zewnątrzoponowm.
 6. Cięcie cesarskie w znieczuleniu ogólnym.
 7. Znieczulenie do zabiegów "in vitro"
 8. Porównania.
 9. FAQ


Znieczulenie w ciąży i położnictwie - szczególna specyfika

Znieczulenia w położnictwie mają swoją szczególną specyfikę. Obiektem troski anestezjologa jest nie tylko matka, ale również i jej dziecko. Znieczulenie w okresie ciąży jest szczególnego rodzaju wyzwaniem dla lekarza-anestezjologa. Jednocześnie pod jego opieką znajdują się dwa ludzkie istnienia, stąd też jego podwójna odpowiedzialność za przeprowadzenie bezpiecznego znieczulenia.

Obecność ciąży u znieczulanej pacjentki powoduje szereg utrudnień i zagrożeń, którym anestezjolog musi stawić czoła... Spowodowane są one głównie zmianami anatomicznymi, hormonalnymi i czynnościowymi w organizmie kobiety.

Cięcie cesarskie i znieczulenie porodu, podobnie jak każde inne znieczulenie w położnictwie stanowią duże wyzwanie nawet dla doświadczonego anestezjologa...Nie bez znaczenia jest również stan psychiczny przyszłej matki, wynikający z obecności ciąży i szeregu obaw związanych z jej ukończeniem. Powoduje to, że ciężko jest anestezjologowi przekonać położnicę, że wybrany przez niego sposób znieczulenia jest dla danej kobiety najbezpieczniejszy i najwłaściwszy. Ogólnie można powiedzieć, że znieczulenie kobiety w ciąży jest o wiele trudniejsze i obciążone większym ryzykiem i ilością powikłań niż znieczulenie kobiety, która w ciąży nie jest.

Przychodzi kobieta do anestezjologa... ;)

Istnieje kilka sytuacji, kiedy kobieta ciężarna spotyka się z lekarzem-anestezjologiem. Są to:

 • Konieczność znieczulenia porodu.

 • Konieczność wykonania znieczulenia do cięcia cesarskiego.

 • Konieczność wykonania znieczulenia po porodzie – np. do ręcznego wydobycia łożyska, czy też kontroli zawartości macicy po odbytym porodzie.

 • Konieczność wykonania znieczulenia dla zabiegów operacyjnych niepołożniczych - np. do usunięcia wyrostka robaczkowego u kobiety będącej w ciąży.

Ciąża a wybór znieczulenia

Preferowanym na całym świecie rodzajem znieczuleń do rozwiązania ciąży (niezależnie czy jest to poród naturalny, czy też cięcie cesarskie) jest znieczulenie miejscowe. Dlaczego polecanym na całym świecie rodzajem znieczulenia do cięcia cesarskiego jest znieczulenie miejscowe?

 • Jest ono najbezpieczniejsze dla matki i jej dziecka.

 • Niesie ze sobą  ZDECYDOWANIE mniej powikłań, niż znieczulenie ogólne.

 • Jest mniej obciążające dla matki i dla dziecka. Zobacz też tutaj - ogólne zasady wyboru znieczulenia.

 • Znieczulenie miejscowe nie powoduje groźby zachłyśnięcia się pacjentki własną treści pokarmów, ponieważ cały czas w trakcie ciecia cesarskiego są zachowane odruchy z górnych dróg oddechowych.

 • Przez cały czas cięcia cesarskiego utrzymana jest drożność dróg oddechowych – pacjentka oddycha sama. Dlatego znieczulenie miejscowe zmniejsza groźbę niedotlenienia matki i płodu.

 • Możliwy jest szybki kontakt matki ze swoim dzieckiem – praktycznie zaraz po wydobyciu matka może zobaczyć dziecko.

 • Znieczulenie taki umożliwia matce pełny kontakt z dzieckiem zaraz po przewiezieniu z bloku operacyjnego na oddział położniczy. Dzięki temu, że matka po takim znieczuleniu jest w pełni przytomna po takim znieczuleniu – może szybko nawiązać więź psychiczną ze swoim nowonarodzonym potomkiem.

 • Znieczulenie miejscowe zapewnia stosunkowo długi okres pełnej bezbolesności po wykonanym zabiegu, w przeciwieństwie do znieczulenia ogólnego, które takiego komfortu nie daje. W przypadku wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego istniej możliwość długotrwałego podawania kobiecie środków przeciwbólowych (prowadzenia postępowania przeciwbólowego).

 • Praktycznie zaraz po wykonanym zabiegu matka może zacząć karmić swoje dziecko.

 • Stosowane do znieczulenia miejscowego leki praktycznie wcale nie przechodzą do mleka matki.

Jakie rodzaje znieczuleń wykonywane są do porodu i do cięcia cesarskiego?

Cięcie cesarskie:

 • Znieczulenie zewnątrzoponowe do cięcia cesarskiego. Szczegóły...

 • Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego. Szczegóły...

 • Znieczulenie łączone: podpajęczynówkowe + zewnątrzoponowe. Tzw. CSE.

 • Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego. Szczegóły...

Poród naturalny:

 • Znieczulenie porodu naturalnego przy pomocy leków (dolarganu, petydyny) podawanych domięśniowo. Fatalna, polska opcja. Więcej...

 • Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu naturalnego. Więcej...

 • Blokada nerwów sromowych.

 • Blokada okołoszyjkowa.

Dwa ostatnie rodzaje znieczuleń prowadzą jedynie lekarze ginekolodzy. Polegają one na podawaniu środka miejscowo znieczulającego w okolice kanału rodnego. Wykonywane są bardzo rzadko w Polsce.

                                      
                                   Cięcie cesarskie w znieczuleniu podpajęczynówkowym >>


28 kwietnia 2012