Znieczulenie w okulistyce

Ze względu na swoja specyfikę znieczulenia w okulistyce wykonywane są głownie przez lekarzy-okulistów. Anestezjolodzy wykonują znieczulenia ogólne, jeśli jest taka konieczność.

Rodzaje znieczuleń stosowanych w okulistyce

Znieczulenia wykonywane w okulistyce są to najczęściej znieczulenia miejscowe. Poniżej przedstawione są główne rodzaje znieczuleń miejscowych stosowanych w tej dziedzinie medycyny:

 • Znieczulenie kroplowe - krople środka znieczulenia miejscowego podawane są do worka spojówkowego.

 • Podanie leku znieczulającego do przedniej komory oka.

 • Znieczulenie nasiękowe - podspojówkowe lub dopochewkowe.

 • Blokada pozagałkowa - polega na podaniu igłą środka znieczulającego do tzw. stożka mięśniowego. Rezultat to zniesienie bólu i unieruchomienie gałki ocznej.

 • Blokada okołogałkowa.

Podczas wykonywania powyższych znieczuleń pacjent często poddawany jest sedacji - pacjent w trakcie zabiegu jest przytomny, ale spokojny.

Znieczulenie ogólne w okulistyce

Poniżej zawarte są stany, w których wykonywane jest w okulistyce znieczulenie ogólne:

 • Pacjent nie współpracujący, np. w przypadku znacznego upośledzenia słuchu/

 • Trudny do opanowania kaszel.Wiek pacjenta poniżej 21 lat (18 lat?).

 • Choroba psychiczna.

 • Choroba Parkinsona, trudne do opanowania drżenie ciała, inne zaburzenia kinetyki ciała.

 • Oczopląs.

 • Duże, długotrwale zabiegi okulistyczne.<< Laryngologia                                                                                      Interna >>28 kwietnia 2012