Znieczulenie w neurochirurgii

Znieczulenie w neurochirurgii: podczas zabiegu.Zabiegi operacyjne w neurochirurgii oparte są w zdecydowanej większości o znieczulenie ogólne. Znieczulenie takie zapewnia bardzo dobry komfort pracy zespołowi neurochirurgów, niezbędny do precyzyjnego wykonania zabiegu; znieczulenie ogólne zapewnia stabilność pola operacyjnego i pełną kontrolę nad wieloma parametrami operowanego pacjenta, takimi jak ciśnienie krwii, ciśnienie śródczaszkowe, równowaga kwasowo-zasadowowa. Podstawą sukcesu jest dobre przygotowanie pacjenta w okresie przedoperacyjnym.

Wykonanie znieczulenia ogólnego w neurochirurgii jest poprzedzone szeregiem czynności:

  • Założeniem centralnego wkłucia dożylnego.

  • Założeniem linii tętniczej służącej do pomiaru ciśnienia w tętnicach pacjenta.

  • Założeniem 2 - 3 dużych dostępów dożylnych (venflonów) służących do podawania płynów w trakcie zabiegu.

  • Założeniem cewnika do pęcherza moczowego.

Po znieczuleniu pacjent trafia do sali wzmożonego nadzoru celm wybudzenia.

Po zabiegu operacyjnym pacjent może być utrzymywany w stanie sztucznego snu albo poddawany przez kilka godzin procesowi wybudzania. Wszystko jest uzależnione od rozległości zabiegu operacyjnego i stopnia jego trudności.<< Kardiochirurgia                                                                          Ginekologia >>28 kwietnia 2012