Znieczulenie w kardiochirurgii

Operacje kariochirurgiczne takie jak bajpassy (bajpasy, by-passy, pomosty aortalno-wieńcowe CABG) opierają się na znieczuleniu ogólnym.

Sala operacyjna do zakładania bajpasów.Każde znieczulenie w kardiochirurgii poprzedzone jest stosunkowo długim okresem przygotowań. Przed wprowadzeniem znieczulenia zostają pacjentowi założenie wkłucie tętnicze, wkłucia dożylne obwodowe oraz wkłucie centralne, jak również cewnik Foleya do pęcherza moczowego. Do pacjenta zostaną podłączone różnorakie urządzenia, które będą monitorowały stan pacjenta w trakcie zabiegu.

W trakcie znieczulenia pacjent jest często operowany w krążeniu pozaustrojowym, kiedy to jego serce jest wyłączone z krwioobiegu. Jego funkcję przejmuje wtedy pompa, która tłoczy i natlenia krew pacjenta.

Okres pooperacyjny w kardiochirurgii jest przedłużony do kilku godzin po zabiegu operacyjnym (6- 8 h) W czasie tego okresu pacjent przebywa w sali intensywnego nadzoru. Odwiedziny takiego pacjenta są niemożliwe.


<< Chirurgia klatki piersiowej 
                                                  Neurochirurgia >>
28 kwietnia 2012