Znieczulenia wykonywane na oddziałach chorób wewnętrznych

Do czego jest potrzebna obecność anestezjologa na oddziale chorób wewnętrznych? Zdecydowanie najczęstszym powodem naszej obecności na oddziałach internistycznych są prowadzone reanimacje pacjentów. Znieczulamy również do drobnych zabiegów. przeprowadzanych na tych oddziałach.

Kardiowersja

Polega na przywróceniu prawidłowego rytmu serca przy pomocy silnego impulsu prądu elektrycznego. Ponieważ, jak każdy wie, działanie prądu jest na człowieka raczej mało przyjemne, dlatego należy coś zrobić, aby pacjent przeszedł zabieg kardiowersji w miarę w komfortowych warunkach. Pacjent zostaj przez anestezjologa wprowadzony w stan krótkotrwałego, głębokiego snu, w czasie którego zostaje przeprowadzona kardiowersja. Pacjent nic nie czuje, nic nie słyszy i nic go nie boli. Obudzenie następuje przeciętnie po ok. 3-5 minutach od podania środka znieczulającego. Po wykonanej kardiowersji pacjent po zostaje w szpitalu na obserwacji. 

Zmiana i zakładanie wkłuć (cewników) do dużych naczyń

Pacjent zmuszony jest do nieruchomego leżenia w wymuszonej pozycji. Wprowadzenie grubego cewnika (igły, kaniuli) jest bolesne w miejscu jego przechodzenia przez skórę - np. w okolicy szyi albo obojczyka, są to procedury nieprzyjemne.

Postępowanie anestezjologa polega na znieczuleniu skóry cieniutką igłą w miejscu wprowadzeniu cewnika do żyły oraz podaniu pacjentowi środków uspokajających, czyli przeprowadzeniu sedacji, tak aby pacjent nie czuł dyskomfortu podczas całego zabiegu. Zostaje również znieczulona skóra na czas przyszywania cewnika do skóry.

Prowadzenie sedacji do kolonoskopii, bronchofiberoskopii, gastrofiberoskopii

Postępowanie anestezjologiczne polega na "umileniu" pacjentowi tych nieprzyjemnych zabiegów - zostaje przeprowadzona sedacja. W wyniku podania odpowiednich leków pacjent staje się spokojniejszy, zmniejszone są jego odruchy obronne tj. odruch wymiotny, kaszel, zmniejszone jest wydzielanie śliny. W rezultacie cała procedura łatwiejsza jest do zaakceptowania przez pacjenta i prostsza w wykonaniu dla lekarza przeprowadzającego badanie. 

Zwłaszcza badanie kolonoskopowe jelita grubego powinno byc wykonywane w sedacji. Podanie pacjentowi przez anestezjologa precyzyjnie wyliczonej dawki propofolu spowoduje, że pacjent komfortowo przejdzie ten zabieg, a lekarzowi o wiele łatwie będzie go przeprowadzić w krótkim znieczuleniu ogólnym / głebokiej sedacji niż "na żywca".

<< Okulistyka                                                                                Stomatologia >>28 kwietnia 2012