Znieczulenia w ginekologii

Tutaj omówiono najczęściej wykonywane, typowe znieczulenia do zabiegów z zakresu ginekologii. Znieczulenia z zakresu położnictwa i znieczulenie zewnątrzoponowe porodu (nadoponowe, epiduralne) zostały omówione w dziale Położnictwo. Znieczulenie do zabiegów "in vitro" omówiono tutaj.

Łyżeczkowanie jamy macicy

Wykonywane jest w krótkim znieczuleniu dożylnym. Całość zabiegu trwa około 10 minut. Pacjentka w czasie zabiegu oddycha sama, nie jest przeprowadzana intubacja.

Histerectomia, usunięcie mięśniaków, usunięcie zmian nowotworowych w obrębie jamy brzusznej

Zabieg prowadzony jest jedynie w głębokim znieczuleniu ogólnym, połączonym z intubacją i oddechem zastępczym. Znieczulenie ogólne (narkoza) jest często wykonywanym rodzajem znieczulenia w ginekologii.Niektórzy z anestezjologów, w celu lepszej kontroli nad bólem w czasie operacji i po niej zakładają pacjentce przed zabiegiem cewnik zewnątrzoponowy i łączą znieczulenie ogólne ze znieczuleniem zewnątrzoponowym. Możliwe jest również połączenie znieczulenia ogólnego ze znieczuleniem podpajęczynówkowym, zwłaszcza do zabiegów LAVH.

U pacjentów obciążonych dodatkowymi chorobami powyższe zabiegi mogą być być przeprowadzone w rozległym znieczuleniu podpajęczynówkowym, połączonym z sedacją.

Zabiegi laparoskopowe & laparoskopowa diagnostyka wewnątrzmaciczna

Prowadzone są w znieczuleniu ogólnym. Ich zaletą jest mniejsze obciążenie pacjentki - zwykle na następny dzień (po dwóch, trzech dniach) pacjentka może opuścić szpital. Również wszelkie zabiegi dotyczące leczenia niepłodności / sztucznego zapłodnienia przeprowadzane są w znieczuleniu ogólnym. 

Wrodzony brak / niedorozwój żeńskich narządów płciowych, zabiegi wytworzenia narządów płciowych

Ponieważ jest to zabieg długotrwały i związany ze znaczną bólem pooperacyjnym dlatego przeprowadzany jest w znieczuleniu kombinowanym: najpierw przeprowadza się znieczulenie ogólne, a gdy pacjentka zaśnie wprowadzany jest w okolicę kręgosłupa cewnik zewnątrzoponowy. Służył on będzie w czasie zabiegu do podawania środków przeciwbólowych, a w okresie pooperacyjnym do prowadzenia terapii przeciwbólowej przez okres kilku dni.

Mastektomia - usunięcie piersi

Przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym. Możliwe jest również zastosowanie znieczulenia przykręgowego, połączonego z głęboką sedacją. << Neurochirurgia                                                                           Położnictwo >>28 kwietnia 2012