Znieczulenie w chirurgii ogólnej

 
Zabiegi w obrębie jamy brzusznej

Podstawowym rodzajem znieczulenia w chirurgii ogólnej jest znieczulenie ogólne.

Używane jest głównie w czasie zabiegów w obrębie jamy brzusznej. Każdy większy zabieg trwający, powiedzmy, powyżej 30 minut, będzie z reguły przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym. A już z całą pewnością takie zabiegi, które są bardzo rozległe, wiążą się z dużym ryzykiem powikłań, czy też utratą krwi.

W znieczuleniu ogólnym przeprowadzane są zabiegi usunięcia wyrostka robaczkowego, usunięcia pęcherzyka żółciowego, wszelkie operacje na przewodzie pokarmowym, trzustce. Duże zabiegi w obrębie jamy brzusznej, a zwłaszcza zabiegi onkologiczne sa wykonywane w łaczonym znieczuleniu zewnatrzoponowym i ogólnym. Pacjent po takim zabiegu ma prowadzone leczenie bólu pooperacyjnego przez założony cewnik zewnątrzoponowy.

 Usunięcia zmian skórnych, znamion, blizn.

Przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym, często połączonym z sedacją. Z reguły stosowane jest znieczulenie nasiękowe tkanek. Jeżeli zmian jest większa stosowane jest znieczulenie przewodowe, tj. blokady splotu barkowego do zabiegów w obrębie kończyny górnej, zniecz. podpajęczynówkowe lub zew.oponowe dla kończyny dolnej. Większe zmiany w obrębie klatki piersiowej są usuwane w znieczuleniu nasiękowym połączonym z krótkim znieczuleniu ogólnym.

Operacje żylaków podudzi.

Najczęściej prowadzone są w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Często są wykonywane w ramach chirurgii jednego dnia.

Pęcherzyk żółciowy - zabiegi laparoskopowe.

Ten typ operacji przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym. Zaletą tego typu zabiegu jest możliwość szybkiego powrotu do domu, nieznaczne dolegliwości bólowe oraz małe, szybko gojące się blizny po zabiegu. 

Zabiegi z zakresu urologii

Duże i rozległe zabiegi urologiczne, takie jak np. całkowite usunięcie pęcherza moczowego, radykalne usunięcie gruczołu krokowego drogą przezbrzuszną, usunięcie nerki wykonywane są w znieczuleniu połączonym, tj w kombinacji znieczulenia ogólnego ze znieczuleniem zewnątrzoponowym. Taka kombinacja zapewnia odpowiedni poziom leczenia bólu po odbytym zabiegu oepracyjnym. Inną możliwością jest wykonanie wysokiego znieczulenia podpajęczynówkowego.

Mniejsze zabiegi, np. pobranie wycinków z pęcherza moczowego, przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego wykonywane są w znieczuleniu podpajęczynówkowym.

PCNL

To zabieg polegający na przeskórnym usuwaniu kamienia z miedniczki nerkowej. Wykonywany jest najczęściej w wysokim znieczuleniu zewątrzoponowym. Inne możliwości znieczulenia do tego zabiegu to znieczulenie podpajęczynówkowe lub znieczulenie ogólne.

                                                                                
                                                                                                   Chirurgia dzieci >>


28 kwietnia 2012