Znieczulenia w chirurgii jednego dnia (chirurgii ambulatoryjnej).

Znieczulenie w chirurgii jednego dnia - pacjentem opiekuje się zawsze doświadczony personel anestezjologiczny.Zabiegi w Chirurgii Jednego Dnia (Oddziałach Dziennych), jak sama nazwa wskazuje, wykonywane są w ciągu jednego dnia. Oznacza to, że zabieg i powrót do domu odbywają się w tym samym dniu – pacjent rano przychodzi do szpitala, gdzie poddawany jest zabiegowi, a po kilku godzinach po odbytym zabiegu może on udać się do domu, oczywiście pod opieką.

 

Możliwy jest również inny scenariusz: pacjent jest operowany wieczorem, nocuje w szpitalu, rano jest wypisywany do domu. Zabiegi wykonywane w trybie dziennym są nadzwyczaj korzystną forma leczenia operacyjnego. Obecnie w USA ok. 75% wszystkich zabiegów operacyjnych przeprowadzane jest w ramach Chirurgii Jednego Dnia.

Korzyści, jakie odnosi pacjent z odbycia zabiegu i znieczulenia w trybie dziennym są bezsporne:

 • Brak długotrwałego kontaktu z niekorzystnie działającym środowiskiem wewnątrzszpitalnym, unika się tym samym zakażeń wew.szpitalnych.

 • Brak stresu psychicznego związanego z długotrwałym pobytem w szpitalu.

 • Brak rozłąki z domem i domownikami - aspekt psychologiczny.

 • Krótsze oczekiwanie na planowy zabieg, niż w przypadku typowych procedur chirurgicznych.

 • Mniejsze koszty pobytu i leczenia, niż w przypadku typowego leczenia operacyjnego.

 • Szybszy powrót do pracy.

Znieczulenia stosowane w chirurgii jednego dnia

Rodzaje zabiegów wykonywane w ramach chirurgii jednego dnia.

W ramach chirurgii jednego dnia operuje się pacjentów nie obciążonych innymi, poważnymi chorobami w dobrym ogólnym stanie zdrowia. Nie mogą się oni leczyć z\na schorzenia metaboliczne takie, jak np. cukrzyca. W ramach chirurgii jednego dnia nie wykonuje się zabiegów, które wiążą się z otwarciem jam ciała, duża utratą krwi lub po których ból jest trudny do opanowania. Pacjent po odbytym zabiegu powinien mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej, transport do domu. W domu powinien znajdować się telefon. W razie komplikacji powinien mieć zapewnioną możliwość dowiezienia do szpitala.

Zobacz na szczegółowy spis zabiegów operacyjnych możliwych do wykonania w ramach chirurgii jednego dnia.

Osoba po zabiegu wykonanym w trybie ambulatoryjnym nie może przez najbliższe 24 godziny po opuszczeniu szpitala:

 • Obsługiwać maszyn i urządzeń mechanicznych, prowadzić samochodu.

 • Podejmować ważnych życiowo decyzji.

 • Opuszczać mieszkania.

Postępowanie anestezjologiczne z pacjentem w ramach chirurgii jednego dnia:

 • Przybycie pacjenta do ośrodka, gdzie wykonuje się zabiegi dzienne.

 • Formalności - zarejestrowanie pacjenta, podpisanie zgody na zabieg i znieczulenie, przydział łóżka.

 • Podanie środka uspokajającego, zmniejszającego lek pacjenta.

 • Wjazd na salę operacyjną, podłączenie pacjenta do aparatury monitorującej.

 • Początek znieczulenia.

 • Przeprowadzenie zabiegu.

 • Powrót pacjenta do pomieszczenia, w którym będzie budził się po wykonanym zabiegu.

 • Ocena stanu pacjenta przez anestezjologa. Jeżeli pacjent będzie spełniał kryteria umożliwiające wypisanie go do domu, wtedy następuje:

 • Wypis do domu. Pacjent i jego opiekun otrzymają przy wypisie szczegółowe, pisemne instrukcje, w których będzie określone, jak prowadzić postępowanie przeciwbólowe, co robić w razie komplikacji i do kogo można zwrócić się o ewentualną pomoc i radę.

Zobacz też Chirurgia Dzieci.<< Chirurgia dzieci
                                                  Chirurgia klatki piersiowej >>
28 kwietnia 2012