Pacjent do zabiegu operacyjnego - sugestie dla PT Pielęgniarek

Poniżej znajduje się kilka prostych wskazówek, które mogą się przydać pielęgniarkom przygotowującym pacjentów do wyjazdu na blok operacyjny.

 • Proszę o zważenie każdego pacjenta, jeżeli tylko jego stan na to pozwala. Wagę proszę wpisać do odpowiedniej tabelki w historii choroby oraz na zgłoszeniu na Blok Operacyjny. Masa ciała pacjenta niezbedna jest do wyliczenia dawek szeregu leków anestezjologicznych, stąd jest tak ważna.

 • Proszę zmierzyć RR i tętno po przyjęciu pacjenta na Oddział i wpisać do odpowiedniej tabelki w historii choroby. Proszę zmierzyć RR i tętno także w przeddzień planowanego zabiegu operacyjnego i wpisać na zgłoszeniu na Blok Operacyjny. Zgłoszenie do znieczulenia proszę dostarczyć, jeśli są wykonane wyniki badań dodatkowych, tak aby konsultujący anestezjolog mógł się z nimi zapoznać.

 • W przypadku zabiegów w obrębie przedramienia – proszę wygolić pacjenta w odpowiednim dole pachowym, jeśli tylko stan kończyny na to pozwala.

 • W przypadku dziecka, tj. osoby, która nie ma ukończonego 18 r.ż. proszę przekazać rodzinie, aby jedno z rodziców (ew. opiekun prawny) było w dniu następnym o 7:30 na Oddziale celem wyrażenia pisemnej zgody na znieczulenie.

 • W przypadku pacjenta z cukrzycą proszę w dniu zabiegu, o 6:00 oznaczyć poziom cukru, tak aby wynik był gotowy na 7:30. Wynik wraz z pacjentem należy dostarczyć na Blok Operacyjny.

 • Należy również oznaczyć „na cito” poziom cukru u pacjentów będących pod wpływem alkoholu, a operowanych w trybie przyspieszonym / nagłym. Wynik wraz z pacjentem proszę dostarczyć na Blok Operacyjny.

 • W przypadku zabiegu operacyjnego planowego proszę odstawić acenokumarol (Acenocumarol, Syncumar, Sintrom) na 4 dni przed zabiegiem. Oznacza to, że pacjent nie powinien zażywać aceno-cumarolu cztery pełne dni przed zabiegiem. W czwartym dniu proszę oznaczyć INR, tak aby wynik był gotowy do 1230. W piątym dniu odbywa się zabieg operacyjny.

 • Kwas acetylosalicylowy (Aspirin, Acard, Polopiryna) i inne NLPZ-y proszę odstawić na 7 dni przed zabiegiem.

 • Do godziny 12:30 dnia poprzedzającego dzień dużego zabiegu (np. alloplastyka stawu biodrowego) pacjent powinien mieć oznaczoną morfologię krwi. W przypadku alloplastyki stawu biodrowego pacjent winien mieć do 8:00 skrzyżowane co najmniej dwie jednostki KKCz i w rezerwie jeszcze jedną. W sumie 3 j. KKCz. Proszę przy przekazywaniu próbki krwi na krzyżówkę powiadomić personel Pracowni Serologii o konieczności wykonania próby krzyżowej do tej godziny.

 • Pacjenta na Blok Operacyjny proszę przywieźć bez biżuterii, kolczyków, łańcuszków, zegarka, biustonosza, podkoszulka, bielizny, skarpetek, lakieru na paznokciach, ubranego w koszulę szpitalną. Szczególnie wązne jest usunięcie lakieru z paznokci.

 • Należy pacjentowi wyjąć sztuczne uzębienie, jeśli takowe posiada. Wraz z pacjentem proszę dostarczyć na Blok Operacyjny historię choroby, dowód osobisty pacjenta, kartę badań z wpisanymi wynikami badań laboratoryjnych, grupę krwi oraz indywidualną kartę zleceń lekarskich.

 • Proszę uprzejmie o wpisanie na zgłoszeniu na Blok Operacyjny oprócz rozpoznania także rodzaju planowanego zabiegu operacyjnego.

 • Polecenie "na czczo" dopuszcza popicie leków doustnych niewielka ilością wody. Pacjent "na czczo" może przyjmować leki doustne, nawet w dniu zabiegu.

 • Pacjent może spożywać niewielkie ilości klarownych, niegazowanych płynów (np. odgazowana woda mineralna) do 2 godzin przed zabiegiem operacyjnym. Nie dopuszczaj, aby pacjent cierpiał z pragnienia przed operacją.

 • Proszę o wykonanie rano, w dniu zabiegu toalety przedoperacyjnej lub proszę polecić pacjentowi jej wykonanie (prysznic); jednym słowem proszę o to, aby pacjent przyjechał na zabieg operacyjny umyty.

 • Jeśli po zabiegu operacyjnym pacjent ma podawane leki w postaci infuzji ciągłej z pompy strzykawkowej, zadbaj o to, aby odpowiednio wcześnie dokonać zmiany strzykawki pustej na pełną. Zapobiegniesz w ten sposób powrotowi bólu u pacjenta.


<< Dla anestezjologów 
                                                                   Listy matek >>


28 kwietnia 2012