Porównanie znieczulenia podpajęczynówkowego i znieczulenia ogólnego do cięcia cesarskiego

Jakie znieczulenie wybrać do cięcia cesarskiego? Dla anestezjologa wybór jest zupełnie oczywisty - najbezpieczniejszym znieczuleniem będzie zn. miejscowe. Poniższa tabelka przedstawia, dlaczego...

  Zn. podpajęczynówkowe    Zn. ogólne       
Czy jest to znieczulenie bezpieczne? Tak! Bardzo bezpieczne! Niebezpieczne dla matki, spore ryzyko dla dziecka...

 

Czy pacjentka śpi w czasie znieczulenia?

 

Nie, jest to podyktowane bezpieczeństwem matki i jej dziecka. Tak.
Czy matka ma możliwość zobaczenia swojego dziecka w czasie cięcia?

 

Tak, zaraz po wydobyciu. Więcej - ma nawet możliwość jego przytulenia na chwilę... Dopiero po kilku godzinach od zakończenia cięcia – wcześniej musi się wybudzić po znieczuleniu.
Pierwszy kontakt matki z dzieckiem:

 

Bezpośrednio po wydobyciu dziecka. Kilka godzin od zakończenia cięcia cesarskiego.
Kiedy pojawia się ból brzucha po znieczuleniu? Znieczulenie to zapewnia stosunkowo długi okres bezbolesności po zakończonym zabiegu. Przeciętnie brzuch nie boli przez 1 - 3 godziny po zakończonym zabiegu. Dlatego leki przeciwbólowe mogą być podawane stosunkowo późno.

 

Bardzo szybko, konieczność wczesnego podawania leków przeciwbólowych.
Czy istnieje możliwość kontynuacji leczenia przeciwbólowego? Tak. W znieczuleniu zewnątrzoponowym założony przed porodem lub przed cięciem cewnik zewnątrzoponowy służy do podawania leków o działaniu przeciwbólowym.

 

Nie. Pacjentka ma podawane leki p.bólowe domięśniowo (niezbyt dobry sposób) lub dożylnie.
Kiedy się je przeprowadza? Jest to podstawowe znieczulenie do wszystkich cięć cesarskich w trybie planowym lub przyspieszonym.

 

Tylko w stanie bezpośredniego zagrożenia życia / zdrowia matki lub dziecka, kiedy liczy się każda chwila, a czas odgrywa decydującą rolę.
Czy pacjentka widzi, co się dzieje w czasie operacji, czy widzi operujących lekarzy? Nie, bo od lekarzy i od pola operacyjnego oddziela ja parawan-zasłona, która wszystko skutecznie zasłania. Ma kontakt jedynie z lekarzem anestezjologiem, który cały czas znajduje się koło jej głowy, z boku.

 

Nie, bo śpi.
Inne Jeżeli poród był rozpoczynany w znieczuleniu zew.oponowym, to istnieje możliwość kontynuacji tegoż znieczulenia do cięcia cesarskiego jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

Czy istnieje niebezpieczeństwo niedotlenienia dziecka i / lub matki wskutek nagłego i niespodziewanego pogorszenia drożności dróg oddechowych? Bardzo małe prawdopodobieństwo. Bardzo duże prawdopodobieństwo.
Czy możliwe jest pogorszenie warunków przepływu krwi przez macicę i łożysko? Nigdy, jeżeli pacjentka jest należycie przygotowana do tego znieczulenia i jeżeli jest ono staranie i uważnie prowadzone. Bardzo często.
Możliwość uszkodzenia uzębienia pacjentki? Nie. Możliwe uszkodzenie, jak przy każdym znieczuleniu ogólnym. Prawdopodobieństwo zwiększa ciąża.
Czy istnieje niebezpieczeństwo zachłyśnięcia się pacjentki własną treścią żołądkową? Nie. Bardzo duże niebezpieczeństwo!!!
Czy występują bóle głowy? Tak, może się zdarzyć, że będą one trwały 1-4 dni, ale zdarza się to niezmiernie rzadko. Anestezjolog wdraża wtedy odpowiednie postępowanie w celu ich zlikwidowania. Czasami.
Możliwość powikłań neurologicznych? Tak. Więcej>> Nie.
Nudności i wymioty po zabiegu? Nie Prawie zawsze
Przeciwwskazania do wykonania. Zaburzenia krzepnięcia krwi. Zakażenie w miejscu planowego wkłucia. Wstrząs. Krwotok. Brak zgody pacjentki. Spodziewane trudności w intubacji (ciąża). Duże prawdopodbieństwo zachłyśnięcia się pacjentki treścią żołądkową (ciąża).

Zespół zachłyśnięcia się pacjentki treścią pokarmową.

Polega na przedostaniu się kwaśnej treści, zalegającej w żołądku, do dróg oddechowych pacjentki: oskrzeli, oskrzelików i płuc.

Przyczyną jest zniesienie podczas znieczulenia ogólnego odruchów obronnych z górnych dróg oddechowych, które zapobiegają przedostawaniu się ciał obcych do płuc u zdrowego, przytomnego człowieka. Do zespołu tego przyczynia się również obecnośc ciąży. Na pewno znasz to uczucie, gdy coś wpadło Ci do tchawicy - nagły atak kaszlu, brak tchu. To są właśnie odruchy zapobiegające przedostawaniu się ciał obcych do Twoich dróg oddechowych. Znieczulenie ogólne je znosi, podpajęczynówkowe - nie. 

Ponieważ przedostająca się do płuc treść pokarmowa jest bardzo kwaśna, dlatego dochodzi do chemicznego oparzenia dróg oddechowych, a następnie zapalenia płuc o wyjątkowo ciężkim przebiegu.

Rokowanie jest poważne i bardzo niekorzystne: w 28% przypadków dochodzi jak wspomniano do bakteryjnego zapalenia płuc, w 57% dochodzi do szybkiej poprawy stanu pacjentki. Niestety, aż w 15% przypadków zachłyśnięcie kończy się zgonem znieczulanej kobiety.

<< Porównania                                                                


28 kwietnia 2012