Intubacja

Intubacją nazywamy umieszczenie plastikowej rurki długości ok. 25 - 28 cm, zwanej rurką intubacyjną, w tchawicy pacjenta. Rurka intubacyjna służy do tego, aby:

  • Dostarczać mieszaninę gazów usypiających i tlenu podczas znieczulenia ogólnego w czasie operacji.

  • Połączyć maszynę prowadzącą sztuczny oddech i zastępującą płuca (respirator) z pacjentem leżacym na oddziale intensywnej terapii lub oddziale intensywnej opieki pooperacyjnej.

  • Jest niezbędna w prowadzeniu reanimacji, czyli w procesie ożywiania człowieka.

  • Zapobiega niebezpiecznej możliwości zachłyśnięcia się treścią pokarmową znajdującą się w żołądku pacjenta.

Schemat przedstawiający intubację.

Wykonana z plastiku rurka intubacyjna o dopasowanej do danego pacjenta średnicy zakładana jest tyko u pacjenta całkowicie znieczulonego - pacjent w czasie przeprowadzania intubacji nic nie czuje. Nic go również nie boli w czasie wprowadzania rurki intubacyjnej do tchawicy. Po zakończonym znieczuleniu / zabiegu rurka intubacyjna zostaje pacjentowi usunięta. Czasami może zaistnieć konieczność przekazania pacjenta z sali operacyjnej na oddział wybudzeniowy z rurką intubacyjną. Wtedy, po pełnym odzyskaniu przez pacjenta świadomości i odruchów zostanie ona oczywiście usunięta.

Jeżeli zaistnieje konieczność prowadzenia długotrwałej sztucznej wentylacji (najczęściej u pacjentów Oddziałów Intensywnej Terapii), wtedy po ok. 7 dniach rurka intubacyjna jest usuwana, natomiast w jej miejsce jest zakładana sztuczna droga oddechowa, tzw. tracheostomia. Polega na umieszczeniu krótkiej, plastikowej rurki w tchawicy pacjenta, lecz w odróżnieniu od intubacji koniec rurki zostaje wyprowadzony nie przez usta, ale przez przednią ścianę szyi w okolicy uwypuklenia krtani.

Główne powikłania intubacji:

  • Uszkodzenie uzębienia, włącznie z wybiciem zęba / zębów.

  • Uszkodzenie mostków, protez, koron.

  • Uszkodzenie / zranienie warg, podniebienia miękkiego, języka, języczka, nagłośni.

  • Chrypka, ból gardła, trudności z przełykaniem śliny.

  • Bardzo rzadko zdarza się pointubacyjne zwężenie krtani spowodowane długotrwałym przebywaniem rurki intubacyjnej w krtani.

Alternatywnym rozwiązaniem do intubacji jest założenie pacjentowi maski krtaniowej, zwłaszcza w zabiegach krótko trwających, w chirurgii jednego dnia.

 

Inubacja 3D - animacja.

Obejrzyj film - jak wygląda intubacja?

Zobacz, jak wygląda sprzęt używany przez anestezjologów do podtrzymania drożności dróg oddechowych podczas znieczulenia ogólnego.


<< Znieczulenie ogólne18 października 2012